Användarvillkor

Detta är Kloink

Kloink Ab med FO-nummer 2754179-8 tillhandahåller en tjänst med namnet Kloink som har till syfte att ge olika typer av organisationer som verkar lokalt (t ex handlare och föreningar) en digital kanal för kommunikation med sina kunder. Vi vill att den kommunikationen ska vara så relevant som möjligt för användaren (kunden). I Kloink är det möjligt för organisationer och handlare att sätta upp bonusprogram, evenemang, kort, erbjudanden, försäljning av varor och tjänster etc som riktar sig till konsumenter.

När du använder Kloinks tjänster så måste du göra det enligt våra eventuella anvisningar och genom de gränssnitt som vi tillhandahåller.

Med Organisation avses nedan de handlare, företag, föreningar och organisationer som du som användare på olika sätt kan ansluta dig till i tjänsten.

Med Tjänsten avses den funktionalitet som Kloink tillhandahåller genom sin app eller andra kanaler.

Med Användare avses du som kund, konsument och användare av Tjänsten och de erbjudanden som Organisationer ger dig genom Tjänsten.

Genom att skapa ett konto och registrera dig i Kloink innebär det att du blir en Användare i enlighet med dessa användarvillkor.

Användning av data

För att kunna leverera en för Användaren relevant Tjänst i enlighet med våra mål lagrar vi information om dig som Användare. Denna information används till:

 • att skapa Användarens personliga Kloink-konto som behövs bland annat för att se Användarens status i de olika bonusprogrammen. Användarens Kloink-identitet utgör grunden för den funktionalitet som tillhandahålls och som kommer att tillhandahållas i framtiden,
 • att ge Organisationen tillgång till en kundvy som innehåller information om deras kunder (användare, namn, telefonnummer, e-post etc) och deras transaktioner,
 • att ge Organisationen möjligheter till uppföljning av sin verksamhet på övergripande nivå och kundnivå,
 • att ge Organisationer och eventuella andra intressenter möjlighet att rikta erbjudanden till Användare eller grupper av Användare. Dessa erbjudanden kan vara i form av annonser, kampanjer eller andra typer av meddelanden,
 • för att Organisationen eller Kloink ska kunna kontakta Användaren med hjälp av Kloink Appen, per telefon eller epost,
 • att i aggregerad form söka mönster i beteende och göra olika typer av analyser med ett kommersiellt syfte,
 • data om Användaren kan användas för att Organisationen ska kunna registrera Användaren i andra register som Organisationens verksamhet kräver, t ex då Användaren ansluter sig till en förening överförs data om Användaren sannolikt till föreningens medlemsregister.
 • när lagen så kräver, t ex för att stödja eventuella polisutredningar.

Den information om Användarna som lagras i Kloink används för att skapa en så bra tjänst som möjligt. Kloink är måna om att informationen om våra Användare behandlas säkert och med för Användaren bibehållen integritet.

OBS! VIKTIGT ATT VETA OM ANSLUTNING TILL ORGANISATIONER

När en Användare ansluter sig till en Organisation innebär det att informationen om den Användaren kommer att vara tillgänglig för Organisationen genom de gränssnitt som Kloink tillhandahåller. Kloink kan inte ta ansvar för om en Organisation använder informationen på ett olagligt sätt, vår rekommendation är därför att du som Användare endast ansluter dig till Organisationer som du har förtroende för. Om det kommer till vår kännedom att en Organisation hanterar personinformation på ett otillbörligt sätt kommer vi att stänga av den Organisationen.

I de fall Organisationer överför användardata till externa register (vilket t ex föreningar gör) föreslår vi att du som Användare tar del av Organisationens regler och användarvillkor innan du ansluter dig.

Betalning av varor och tjänster

Genom Kloink kan Organisationerna erbjuda försäljning av varor och tjänster, såsom köp av medlemskap, biljetter, kuponger etc. De olika betalningsmetoderna tillgängliggörs av Checkout Finland OY (2196606-6) som är en del av OP-gruppen. De betalningsmetoder som är tillgängliga är:

 • Bankbetalningar, betalningsknappar i flertalet finska banker
 • Kreditkortsbetalningar med de stora kreditkortsutgivarna såsom Mastercard, Visa och American Express
 • Mobilabetalningar, såsom Pivo, MobilePay och masterpass

För mer detaljer ber vi er bekanta er med Checkouts användarvillkor.

Kloink Ab tillhandahåller plattformen på vilken ett köp genomförs, eventuella krav på återbetalningar eller andra krav relaterade till köpet ska riktas till Organisationen som säljer varan eller tjänsten. 

Förfallen bonus och regler för bonusprogram

Bonusberättigade köp och bonus förfaller efter 12 månader om inte Organisationen och Användaren kommit överens om annat. Organisationen har full rätt att vid varje enskilt tillfälle enligt eget godtycke besluta om regler för sitt bonusprogram och att avgöra hur eventuella tolkningar av bonusprogrammets regler ska göras.

Avsluta Tjänsten

Om en Användare vill avsluta Tjänsten och ta bort sin information ska Användaren skicka ett e-postmeddelande till info@kloink.ax varpå Användaren kontaktas. När vi kontaktar Användaren för avslutande av Tjänsten använder vi de uppgifter som Användaren har uppgett vid anslutningen till tjänsten. Det är bland annat därför viktigt att som Användare hålla sina kontaktuppgifterna uppdaterade.

Avstängning från Kloink

Om Kloink anser att en Användare använder Kloink på ett otillbörligt sätt som skadar Kloink eller dess samarbetspartners kan Kloink stänga av den Användaren eller ta bort Användaren från Tjänsten.

Klagomål och frågor

Klagomål och frågor om Tjänsten riktas till info@kloink.ax.

Garantier och friskrivningar

Kloink Ab tillhandahåller alla tjänster i befintligt skick och ger inga garantier för dess innehåll. Kloink Ab ger inga garantier för Tjänstens tillgänglighet eller förmåga att uppfylla Användarens förväntningar. Kloink Ab tar inget ansvar för ekonomisk skada eller förlorad information. Kloink Ab betalar inte ut skadestånd eller ekonomisk ersättning på grund av ekonomisk eller annan skada.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter gällande tjänstens utformning; källkod, handböcker etc tillhör Kloink Ab.

Ändring av dessa användarvillkor

Kloink Ab kommer att kommunicera ut ändringar av användarvillkoren genom Tjänsten. För det fall att omfattande ändringar görs i dessa användarvillkor kommer vi att be användaren att aktivt ta ställning till villkoren igen.